Regulamin

REGULAMIN (wer. projekt.)
IV Biegu Szlakiem Leśnych w Lipinkach
2 czerwca 2018 r.

MIEJSCE:
Biuro zawodów i ceremonia zakończenia - przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach.

Start – przy Pomniku Niepodległości w Lipinkach
Meta – przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach

Uwaga: Miejsce startu jest oddalone ok. 1 km od biura zawodów.

DATA:
2 czerwca 2018 r., orientacyjna godzina  - 11.00

CEL IMPREZY:
Oddanie hołdu żołnierzom września 1939 r., żołnierzom Polski Podziemnej i Żołnierzom Niezłomnym oraz uczczenie pamięci księży, leśników i mieszkańców Lipinek represjonowanych i zamordowanych przez niemieckich i komunistycznych oprawców.
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia .
Poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Borów Tucholskich i Gminy Warlubie.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek i Nieformalna Grupa Biegowa "6. Kilometr"

WSPÓŁORGANIZATORZY/PATRONAT:
Nadleśnictwo Osie, Nadleśnictwo Dąbrowa, Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura w Bydgoszczy

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY: (Uwaga!!! Może ulec zmianie!)
08.00 - otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w Wiejskim Domu Kultury w Lipinkach)
10.15 - zamknięcie biura zawodów i przejście pod Pomnik Niepodległości - miejsce startu
10.30 - powitanie zawodników i gości na linii startu, oddanie hołdu walczącym o Wolność i Niepodległość, złożenie kwiatów pod Pomnikiem
11.00 - start IV Biegu Szlakiem Leśnych
13.30 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom biegu w poszczególnych kategoriach

W godzinach od 11.00 do 13.30 wszystkie osoby towarzyszące uczestnikom IV Biegu Szlakiem Leśnych zapraszamy do udziału w aktywnościach edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Nadleśnictwo Dąbrowa i Nadleśnictwo Osie

TRASA BIEGU I POMIAR CZASU:
Trasa biegu jest położona na terenach leśnych Borów Tucholskich w pobliżu miejscowości Lipinki. 
Długość trasy: około 12 km
Trasa będzie oznaczona co 1km
Pomiar czasu (brutto) będzie prowadzony systemem elektronicznym przy użyciu chipów. 
Punkt odżywiania zlokalizowany mniej więcej w połowie trasy.
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. 
Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
Wszystkich uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godz. - po tym czasie uczestnik jest zobowiązany do zejścia z trasy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 2 czerwca 2018 roku.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
Trasa biegu przebiega przez malownicze leśne tereny, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci. Zawodnicy nie stosujący się do tego przepisu w trakcie biegu, decyzją organizatorów zostaną zdyskwalifikowani.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Limit startujących - 150 osób (decyduje kolejność uiszczania opłat startowych).

ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenie się na bieg jest możliwe jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.biegszlakiemlesnych.pl 
 2. Informacje o harmonogramie wnoszenia opłaty startowej :
  • w terminie do 15 kwietnia 2018 r. – 40 PLN; 
  • w terminie od 16 maja 2018 r. – 50 PLN;
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 4. W dniu 25 maja 2018 r. lista startowa zostanie zamknięta. Nie ma możliwości zapisania się w dniu biegu.
 5. Osobom zgłoszonym w terminie po 10 maja 2018 r. organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych.


OPŁATY:

 1. Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych online za pośrednictwem internetowej rejestracji na stronie Biegu.
 2. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).


KLASYFIKACJA:

 1. Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
       Mężczyźni:
M16: 16-19 lat
M20: 20-29 lat
M30: 30-39 lat
M40: 40-49 lat
M50: 50-59 lat
M60: 60-69 lat
M70: 70 lat i więcej
Kobiety:
K16: 16-19 lat
K20: 20-29 lat
K30: 30-39 lat
K40: 40-49 lat
K50: 50-59 lat
K60: 60-69 lat
K70: 70 lat i więcej

 

 1. Mistrzostwa Pracowników Lasów Państwowych w kategorii kobiet i mężczyzn: zawodnicy startujący w tej kategorii podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego muszą okazać legitymację służbową.
 2. Mistrzostwa Mieszkańców Lipinek w kategorii kobiet i mężczyzn: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zameldowani w Lipinkach.
 3. Mistrzostwa Pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w kategorii kobiet i mężczyzn: zawodnicy startujący w tej kategorii podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego muszą okazać legitymację służbową.

 

 
NAGRODY:
Zwycięzcami IV Biegu Szlakiem Leśnych, będą wszyscy, którzy ukończą bieg.
Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal.
Dodatkowe nagrody będą uzależnione od pozyskanych sponsorów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu w jego ostatecznej formie.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.


KONTAKT:
e-mail: bieg.lesnych@gmail.com
- Joanna Krzemień-Wiejak – tel. 668 585 914
- Kamila Churska-Wołoszczak – tel. 605 129 039

Instytut Pamięci Narodowej
Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Osie
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojskowe Biuro Historyczne
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą
OKK Otlewski
Wdecki Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
Przedsiębiorstwo Konsultacyno-Usługowe
Janusz Guzman - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Nowem
Nadwiślański Park Krajobrazowy
War-Bud - Andrzej Łażewski, Elektroinstalatorstwo, Warlubie
 	Lewiatan Warlubie, Maria Łażewska - Sprzedaż detaliczna
Świecie24
RunSpace.pl
Bydgoscy Biegacze
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej
Malowane Życzenia
Tomasz Kilmann
Piotr Wiejak

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem