REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI
2 czerwca 2018 r.

czas: około godziny 11.30 (po starcie biegu głównego)

miejsce: boisko szkolne

 

 

DYSTANS
Dystans uzależniony jest od wieku uczestników, o przynależności do danej kategorii
decyduje rok urodzenia:

 • Bieg Misia (4, 5, 6 lat) – dystans: ok. 60 metrów
 • Bieg Lisa (7, 8, 9 lat) – dystans: ok. 300 metrów
 • Bieg Wilka (10, 11, 12 lat) – dystans ok. 800 metrów

Limit uczestników wszystkich biegów wynosi łącznie 50 osób; decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane będą drogą mailową do 31 maja br.

 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu są:
  • zgłoszenie mailowe wysłane na adres: bieg.lesnych@gmail.com
   (organizator wyśle potwierdzenie otrzymania wiadomości)
  • rejestracja w Biurze Zawodów w dniu biegu
   (tylko po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym)
  • prawidłowe wypełnienie i przekazanie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego
   o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego,
   wyrażającego zgodę na dział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 • W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla Dzieci” uczestnicy imprezy otrzymają numer startowy i agrafki.
 • Podstawą odbioru numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika
  w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica
  lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rejestracja oraz przekazanie Oświadczenia Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją
  niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Oświadczenia,
  co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania
  każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • W biegach dla dzieci nie będzie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu.

NAGRODY:

 • Bieg ma charakter towarzyski, a zwycięzcami będą wszyscy Ci, którzy dobiegną do mety.
 • Dzieci które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki.

BEZPIECZEŃSTWO:
Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Biegach dla Dzieci, osób biegnących
ze zwierzętami. Zabrania się także wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych uczestników.Uczestnicy z najmłodszej kategorii mogą biec w
asyście Rodzica lub Opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym
uczestnikom. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania
powodów.
Uczestnictwo w biegach dla dzieci jest bezpłatne.

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

KONTAKT:
e-mail: bieg.lesnych@gmail.com
- Kamila Churska-Wołoszczak – tel. 605 129 039
- Joanna Krzemień-Wiejak – tel. 668 585 914

Instytut Pamięci Narodowej
Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Osie
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojskowe Biuro Historyczne
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą
OKK Otlewski
Wdecki Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
Przedsiębiorstwo Konsultacyno-Usługowe
Janusz Guzman - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Nowem
Nadwiślański Park Krajobrazowy
War-Bud - Andrzej Łażewski, Elektroinstalatorstwo, Warlubie
 	Lewiatan Warlubie, Maria Łażewska - Sprzedaż detaliczna
Świecie24
RunSpace.pl
Bydgoscy Biegacze
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej
Malowane Życzenia
Tomasz Kilmann
Piotr Wiejak