REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI
2 czerwca 2018 r.

czas: około godziny 11.30 (po starcie biegu głównego)

miejsce: boisko szkolne

 

 

DYSTANS
Dystans uzależniony jest od wieku uczestników, o przynależności do danej kategorii
decyduje rok urodzenia:

 • Bieg Misia (4, 5, 6 lat) – dystans: ok. 60 metrów
 • Bieg Lisa (7, 8, 9 lat) – dystans: ok. 300 metrów
 • Bieg Wilka (10, 11, 12 lat) – dystans ok. 800 metrów

Limit uczestników wszystkich biegów wynosi łącznie 50 osób; decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane będą drogą mailową do 31 maja br.

 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu są:
  • zgłoszenie mailowe wysłane na adres: bieg.lesnych@gmail.com
   (organizator wyśle potwierdzenie otrzymania wiadomości)
  • rejestracja w Biurze Zawodów w dniu biegu
   (tylko po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym)
  • prawidłowe wypełnienie i przekazanie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego
   o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego,
   wyrażającego zgodę na dział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 • W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla Dzieci” uczestnicy imprezy otrzymają numer startowy i agrafki.
 • Podstawą odbioru numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika
  w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica
  lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rejestracja oraz przekazanie Oświadczenia Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją
  niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Oświadczenia,
  co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania
  każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • W biegach dla dzieci nie będzie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu.

NAGRODY:

 • Bieg ma charakter towarzyski, a zwycięzcami będą wszyscy Ci, którzy dobiegną do mety.
 • Dzieci które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki.

BEZPIECZEŃSTWO:
Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Biegach dla Dzieci, osób biegnących
ze zwierzętami. Zabrania się także wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych uczestników.Uczestnicy z najmłodszej kategorii mogą biec w
asyście Rodzica lub Opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym
uczestnikom. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania
powodów.
Uczestnictwo w biegach dla dzieci jest bezpłatne.

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

KONTAKT:
e-mail: bieg.lesnych@gmail.com
- Kamila Churska-Wołoszczak – tel. 605 129 039
- Joanna Krzemień-Wiejak – tel. 668 585 914

Instytut Pamięci Narodowej
Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Osie
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojskowe Biuro Historyczne
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą
OKK Otlewski
Wdecki Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
Przedsiębiorstwo Konsultacyno-Usługowe
Janusz Guzman - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Nowem
Nadwiślański Park Krajobrazowy
War-Bud - Andrzej Łażewski, Elektroinstalatorstwo, Warlubie
 	Lewiatan Warlubie, Maria Łażewska - Sprzedaż detaliczna
Świecie24
RunSpace.pl
Bydgoscy Biegacze
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej
Malowane Życzenia
Tomasz Kilmann
Piotr Wiejak

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem